Dotacje dla hodowców bydła

produkcja bydła jest czas i pracochłonne , a często każda dodatkowa pomoc może sprawić, że różnica między sezonu zysku lub straty . Na szczęście istnieje kilka programów dotacji dostępnych dla hodowców bydła , zwłaszcza tych, którzy ponieśli okoliczności łagodzących . Pomoc żywiec Grant Program

Bydło rolników , którzy ponieśli straty w produkcji pasz na skutek suszy , mogą kwalifikować się do otrzymania dotacji na pomoc zwierzęta gospodarskie . Program oferuje przede wszystkim pomoc dla osób odzyskujących strat z suszą na takie wydatki jak koszty przeprowadzki koszty transportu zwierząt gospodarskich , awaryjnego zaopatrzenia w wodę , dokarmiania i paszy. Producenci mogą otrzymać maksymalnie 10.000 dolarów od swojego kraju program dotacji. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym Farm Service Agency (FSA) .
Rolnik Rancher Grant

północy Regionu Centralnego Zrównoważonego Rolnictwa Nauka i edukacja ma dotacje przyznawane są na różnych inicjatyw , jak np. starań o większą rentowność , zwiększają społeczności lub ochrony zasobów naturalnych . Poszczególne farmerzy mogą otrzymać do $ 6000, natomiast grupy trzech lub więcej hodowców może otrzymać do 18000 dolarów .

North Central Region SARE

120 BAE , University of Minnesota

1390 Eckles Avenue

St Paul, MN 55108 Imperium hodowla Odszkodowanie Program

Producenci bydła i innych zwierząt hodowlanych , takich jak owce, bawoły, i kóz , które zostały miały wpływ klęsk żywiołowych są kwalifikują się do dotacji hodowla Odszkodowanie programu. Płatność jest dokonywana za sztukę bydła , które były w posiadaniu przez co najmniej 90 dni, w czasie katastrofy , z płatności waha się od 13,50 dolarów do 18,00 dolarów za sztukę . Program jest administrowany przez Departament Rolnictwa Agencja Służby Farm . Skontaktuj się z lokalnym FSA uzyskać więcej informacji. Imperium